• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2018-11-27

Jakość powietrza na Mazowszu

Sposoby informowania o jakości powietrza

W celu uzyskania informacji dotyczącej bieżącej, prognozowanej oraz historycznej jakości powietrza, można skorzystać z następujących narzędzi opartych na informacjach pochodzących z Państwowego Monitoringu Środowiska:

 1. Portal o jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajdują się informacje dotyczące jakości powietrza w całej Polsce. Prezentowane są zarówno bieżące, jak i historyczne dane pomiarowe pochodzące z baz danych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.
  Więcej informacji: powietrze.gios.gov.pl

 2. Portal o jakości powietrza Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego - na stronie IOŚ-PIB znajdują się informacje dotyczące codziennych prognoz dla zanieczyszczeń określonych w krajowych przepisach: od kwietnia do września: PM10, NO2, O3, od października do marca: PM10, NO2, SO2. Dodatkowo IOŚ-PIB ocenia ogólny poziom narażenia na warunki szkodliwe zgodnie z Indeksem Jakości Powietrza GIOŚ. Aktualnie dostępne są:
  - mapy indeksu średniodobowego na kolejne 3 dni
  - trend zmian indeksu w miastach wojewódzkich
  - animacja rozkładu indeksu nad obszarem Polski
  Więcej informacji na stronie: http://ios.edu.pl/jakosc-powietrza/

 3. Serwis Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zamieszczane są ostrzeżenia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o złej jakości powietrza.
  Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/monitoring-srodowiska

 4. Serwis Europejskiej Agencji Środowiska (European Environment Agency) i Komisji Europejskiej - na stronie zamieszczane są aktualne informacje na temat jakości powietrza w Europie, w oparciu o pomiary pochodzące ze stacji monitorowania jakości powietrza. 
  Więcej informacji: http://airindex.eea.europa.eu

Opublikowano: 2018-11-27

Przez:Hubert Puchała