• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2020-12-15

Plany działań krótkoterminowych

Plan działań krótkoterminowych – ozon - dla strefy mazowieckiej

http://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk/plan-dzialan-krotkoterminowych-dla-strefy-mazowieckiej

Plan działań krótkoterminowych – ozon - strefa aglomeracja warszawska

http://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk/plan-dzialan-krotkoterminowych-dla-strefy-aglomeracja-warszawska

Plan działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu

http://powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/plan-dzialan-krotkoterminowych-dla-strefy-mazowieckiej-w-ktorej-istnieje-ryzyko-przekroczen-poziomow-dopuszczalnych-i-alarmowego-dwutlenku-siarki-w-powietrzu-przyjety

Opublikowano: 2020-12-15

Przez:admin