• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2020-12-15

Programy ochrony powietrza

Aktualizacja programu ochrony powietrza (PM10, PM2,5, B(a)P, NO2) przyjęta

https://powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza--pm10-pm25-bap-no2

Nowy program ochrony powietrza dla Mazowsza przyjęty

http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/nowy-program-ochrony-powietrza-dla-mazowsza-przyjety

Zakaz użytkowania dmuchaw – wszystko o tym dlaczego, gdzie i kiedy

http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/zakaz-uzytkowania-dmuchaw--wszystko-o-tym-dlaczego-gdzie-i-kiedy

Zanieczyszczenie powietrza ma znaczenie w obliczu pandemii

http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/zanieczyszczenie-powietrza-ma-znaczenie-w-obliczu-pandemii

Program ochrony powietrza – ozon – strefa mazowiecka

http://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk/program-ochrony-powietrza--ozon--strefa-mazowiecka

Program ochrony powietrza – SO2 – strefa mazowiecka

https://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk/program-ochrony-powietrza--so2--strefa-mazowiecka

 

Programy uchylone

Program ochrony powietrza – benzo(a)piren – 4 strefy

http://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk/program-ochrony-powietrza--benzoapiren--4-strefy

Program ochrony powietrza – pyły zawieszone PM10 i PM2,5 – strefa mazowiecka

http://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk/program-ochrony-powietrza--pyly-zawieszone-pm10-i-pm25--strefa-mazowiecka

Program ochrony powietrza – pył zawieszony PM2,5 –strefa aglomeracja warszawska

http://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk/program-ochrony-powietrza--pyl-zawieszony-pm25-strefa-aglomeracja-warszawska

Program ochrony powietrza – pył zawieszony PM10 i NO2 – strefa aglomeracja warszawska

http://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk/program-ochrony-powietrza--pyl-zawieszony-pm10-i-no2--strefa-aglomeracja-warszawska

Program ochrony powietrza – pyły zawieszone PM10 i PM2,5 – strefa miasto Płock

http://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk/program-ochrony-powietrza--pyly-zawieszone-pm10-i-pm25--strefa-miasto-plock

Program ochrony powietrza – pyły zawieszone PM10 i PM2,5 – strefa miasto Radom

http://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk/program-ochrony-powietrza--pyly-zawieszone-pm10-i-pm25--strefa-miasto-rado

Opublikowano: 2020-12-15

Przez:admin