• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

Dane kontaktowe

Wydział Emisji i Ochrony Powietrza

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
al. "Solidarności" 61, 03-402 Warszawa
tel. (+48 22) 59 79 481
fax (+48 22) 59 79 484
e-mail: powietrze@mazovia.pl