• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2024-07-10

Oficjalne otwarcie projektu Mazowsze bez smogu

W dniu 28 czerwca 2024 r. w Kinie Praha obyło się oficjalne otwarcie projektu Mazowsze bez smogu.

Głównym celem projektu jest wsparcie gmin we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez utworzenie nowych miejsc pracy i zatrudnienie nowych pracowników – ekodoradców, którzy stworzą sieć ekspertów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki, a także zapewnienie dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany pomiędzy gminami i innymi podmiotami zainteresowanymi i związanymi z ochroną powietrza.

Dzięki środkom z Funduszy Europejskich dla Mazowsza ekodoradcy zostaną zatrudnieni w 98 gminach partnerskich. Projekt uzyskał ponad 132 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza, a samorząd województwa mazowieckiego wraz z gminami partnerskimi w ramach środków własnych przeznaczy na ten cel ponad 37 mln zł. Projekt rozpoczął się kampanią społeczną kierowaną do mieszkańców Mazowsza i będzie realizowany do końca 2028 roku.

Serdecznie dziękujemy włodarzom, koordynatorom, ekodoradcom oraz zaproszonym gościom za liczne przybycie!

Partnerom zaś życzymy sukcesów i satysfakcji z realizacji projektu !

#MazowszeBezSmogu #CzystePowietrze #FunduszeEuropejskie #UEpomaga

Galeria

Opublikowano: 2024-07-10

Przez:admin