• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2020-05-05

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

Zadanie: Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa  w obydwu zakresach

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 545/126/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. dokonał zmian w uchwale nr 202/105/20 z dnia 10 lutego 2020 r. dotyczącej otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – zadanie: Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach.

Ze względu na obowiązywanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 20 marca 2020 r. stanu epidemii wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) oraz mając na uwadze związane z tym utrudnienia i ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o przesunięciu planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 12 czerwca 2020 r.

Dodatkowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału Emisji i Ochrony Powietrza Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • Piotr Wojciechowicz, tel.: (22) 59 79 082,

  • Wioletta Buszko, tel.: (22) 59 79 096. 

Autor: 
Wioletta Buszko (PZ)

Opublikowano: 2020-05-05

Przez:admin