• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2023-06-06

Zaproszenie na webinar: „Planowanie energetyczno-klimatyczne w gminie oraz problem ubóstwa energetycznego”

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze-warsztacie dot. planowania energetyczno-klimatycznego w gminie organizowanym wspólnie z Mazowiecką Agencją Energetyczną. Spotkanie będzie poświęcone przede wszystkim dwóm tematom.

Pierwszym z nich jest Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP - (Sustainable Energy and Climate Action Plan), który jest dokumentem planistycznym opracowanym przez Porozumienie Burmistrzów mającym ukazać szczegółowo sytuację energetyczną i emisję gazów cieplarnianych w gminie oraz wskazać działania w określonym przedziale czasowym i w oszacowanym budżecie z możliwym finansowaniem. Proponowane działania są bardzo ambitne i wynikają z celów postawionych przez Komisję Europejską, jakim są m.in.: obniżenie emisji dwutlenku węgla, ograniczenia zużycia energii oraz wzrostu udziału zielonej energii – przy jednoczesnym uwzględnieniu kwestii ubóstwa energetycznego. Plan powinien również oferować rozwiązania obejmujące adaptację do zmian klimatu, skupiając się na lokalnych zagrożeniach, takich jak powodzie czy fale upałów.

Jak Państwu wiadomo Samorząd Województwa Mazowieckiego przystąpił do Porozumienia Burmistrzów w roli koordynatora 17 lutego 2022 r. Mazowiecka Agencja Energetyczna natomiast angażuje się we wspieranie i promowanie tej inicjatywy od 9 kwietnia 2021 r.

Porozumienie Burmistrzów to największy na świecie ruch na rzecz klimatu i energii na poziomie gmin. Wśród miejscowości, które uczestniczą w Porozumieniu Burmistrzów są zarówno małe miejscowości, jak i europejskie stolice oraz obszary metropolitarne. W województwie mazowieckim dopiero 12 gmin (w Polsce – 85) znalazło się w gronie Porozumienia Burmistrzów, są to: Chorzele, Korczew, Kotuń, Izabelin, Jabłonna Lacka, Mińsk Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki, Piaseczno, Płock, Płońsk, Stara Kornica i Warszawa. Dołączenie do tej inicjatywy oraz opracowanie planu SECAP może uruchomić nowe możliwości pozyskiwania finansowania UE, dać szansę na współpracę z innymi samorządami terytorialnymi z całej Europy, czy dostęp do wielu szkoleń w zakresie planowania energetycznego i finansowania.

W drugiej części spotkania omówiony zostanie problem ubóstwa energetycznego. Będzie to próba zdefiniowania kryteriów kwalifikowania tego zjawiska, sytuacji w regionie oraz możliwościach przeciwdziałania temu problemowi.

Ubóstwo energetyczne dotyka gospodarstwa domowe w sytuacjach, gdy: zaistnieje niemożność zapewnienia odpowiedniej temperatury w zamieszkiwanym budynku (zarówno ciepła jak i chłodu), niemożność zapłacenia rachunków za ogrzewanie i prąd elektryczny ze względu na niskie dochody, opłaty za rachunki za ogrzewanie i prąd elektryczny stanowią większą część wydatków gospodarstwa domowego, zamieszkiwany budynku nie jest dostatecznie dogrzanym (ze względu na zainstalowane źródło ciepła o niskiej klasie, nieszczelne okna i drzwi, przeciekający dach, brak izolacji itd.).

Ze względu na pogłębiający się kryzys energetyczny oraz ekonomiczny zjawisko ubóstwa energetycznego dotyka coraz więcej gospodarstw domowych, dlatego tak ważne jest edukacja w tym zakresie czy tworzenie programów przeciwdziałających temu zjawisku. Wychodząc naprzeciw potrzebom gmin i ich mieszkańców, chcąc udzielić realnej pomocy i zniwelować zjawisko ubóstwa energetycznego, Samorząd Województwa uruchomił w tym roku pilotażowy program wsparcia finansowego „Mazowsze dla czystego ciepła”. Beneficjentami programu są mazowieckie gminy realizujące (bądź rozpoczynające w 2023 roku realizację) program polegający na udzielaniu mieszkańcom dodatku do zakupu nośników energii lub udzielające dotacji do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych. W ramach tegorocznej edycji dofinansowanie otrzyma 17 gmin na łączną kwotę blisko 4,8 mln zł.

Potrzeby są jednak dużo większe. Odpowiedzią na problemy mazowieckich gmin będzie również projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 o nazwie „Mazowsze bez smogu”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z jst. W ramach projektu planowane jest przede wszystkim utworzenie wojewódzkiej sieci ekodoradców, a także serwisu internetowego zawierającego wszelkie niezbędne informacje dot. lokalnej i regionalnej ochrony powietrza i wspierającego procesy zarządzania jakością powietrza.

Wszystkie te zagadnienia zostaną szerzej zaprezentowane na webinarze-warsztacie.

Spotkanie odbędzie się w formie on-line na platformie MS Teams

13 czerwca 2023 r. o godz. 10:00

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić poniższy formularz:

https://forms.gle/txbJEcGB4wUMS49z5

Rejestracja trwa do 12 czerwca 2023 r. Po rejestracji, na wskazany w zgłoszeniu adres email, zostanie rozesłany link do spotkania.

W przypadku problemów technicznych proszę o kontakt z Panią Ewą Szulc, e-mail: e.szulc@mae.com.pl.

Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w webinarze-warsztacie, który będzie pomocnym narzędziem przy planowaniu polityki energetyczno-klimatycznej gminy.

Pliki do pobrania

Opublikowano: 2023-06-06

Przez:admin