• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2019-02-18

Zapraszamy na seminarium szkoleniowe dla gmin dotyczące sprawozdawczości wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Zapraszamy na seminarium szkoleniowe dla gmin dotyczące sprawozdawczości wójtów, burmistrzów, prezydentów miast z realizacji:

 1. zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikającej z art. 9a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, z późn. zm.) oraz

 2. działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych, wynikającej z uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Wzory formularzy sprawozdawczych z programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl
w zakładce Ekologia i Środowisko→Ochrona Powietrza→Sprawozdania
z realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych oraz na stronie www.powietrze.mazovia.pl.

Seminarium jest kierowane do pracowników urzędów miast oraz gmin odpowiedzialnych za sporządzanie wyżej wymienionych sprawozdań. Odbędzie się ono z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Szkolenia będą przeprowadzone w sześciu turach, w godzinach 10:00–15:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy
ul. Jagiellońskiej 26, w sali konferencyjnej na parterze.

Udział w szkoleniu należy zgłaszać w terminach określonych w poniższej tabeli, przesyłając na wskazane w tabeli adresy email następujące dane:

 • nazwa urzędu,

 • imię i nazwisko uczestnika.

Data szkolenia

Termin zgłoszenia uczestnictwa do dnia

Adres email, na który należy przesłać potwierdzenie udziału

Nr telefonu do osób prowadzących sprawę

20 lutego 2019 r.

15 lutego 2019 r.

marta.izdebska@mazovia.pl

22/5979093

21 lutego 2019 r.

15 lutego 2019 r.

ewelina.danilowska@mazovia.pl

22/5979090

4 marca 2019 r.

22 lutego 2019 r.

beata.krzeminska@mazovia.pl

22/5979480 

7 marca 2019 r.

28 lutego 2019 r.

marta.izdebska@mazovia.pl

22/5979093

8 marca 2019 r.

28 lutego 2019 r.

ewelina.danilowska@mazovia.pl

22/5979090

12 marca 2019 r.

28 lutego 2019 r.

justyna.drzewinska@mazovia.pl

22/3563841

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwraca się z prośbą o dokładne zapoznanie się z terminarzem oraz o przybycie na szkolenia zgodnie z przyporządkowaniem zamieszczonym w tabeli w pliku pn. Terminy seminariów szkoleniowych.

Opublikowano: 2019-02-18

Przez:admin