• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2020-03-13

Zapraszamy do udziału w konkursie Świat Oczami Młodych organizowanym przez Fundacją BOŚ i Pocztę Polską

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego Świat Oczami Młodych, organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska
i Pocztę Polską.

Co to za konkurs?

Konkurs polega na przygotowaniu projektu znaczka pocztowego, który będzie przedstawiać wolontariat w różnych aspektach: idee jakie ze sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów jak i samych wolontariuszy.

Kto może wziąć udział?

 • Dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat;
 • Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe;
 • Ośrodki Kultury;
 • Nauczyciele/ Opiekunowie, którzy wcielą się w rolę Koordynatorów konkursu na terenie danej szkoły lub ośrodka kultury.

Jak przebiega konkurs?

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

1. Etap wewnętrzny – przeprowadza go koordynator placówki

 • wybranie koordynatora konkursu;
 • rejestracja placówki na stronie konkursu;
 • ogłoszenie konkursu i jego promocja na terenie placówki;
 • przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących wolontariatu;
 • organizacja konkursu wewnętrznego i wybranie maksymalnie
  3 najlepszych prac;
 • przesłanie raportu z przebiegu zajęć edukacyjnych i konkursu,

2. Etap ogólnopolski

 • przesłanie maksymalnie 3 najlepszych prac z danej placówki – koordynator przesyła ich skany za pośrednictwem strony konkursu;
 • prezentacja wszystkich prac na stronie konkursu;
 • posiedzenie Komisji Sędziowskiej, która oceni wszystkie prace i przyzna nagrody;
 • ogłoszenie wyników konkursu.

Terminarz konkursu

Rejestracja szkół i ośrodków kultury na stronie http://oczamimlodych.pl trwa do 8 kwietnia 2020 r.

Najlepsze prace wyłonione w etapie wewnętrznym powinny zostać złożone do 20 maja
2020 r.

Co można wygrać?

Prace poddane zostaną ocenie Komisji Sędziowskiej, która przyzna 3 nagrody główne oraz 10 wyróżnień w postaci nagród rzeczowych dla autorów nagrodzonych prac konkursowych oraz Koordynatorów Placówek, z których te prace nadesłano.

Łączna wartość nagród wynosi 10 000 zł.

Dodatkowo trzy najlepsze prace konkursowe wraz z nazwiskami ich autorów znajdą się na znaczkach pocztowych wydanych w nakładzie 100 tys. egzemplarzy.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje, wytyczne do tworzenia prac konkursowych oraz materiały pomocnicze znajdują się na stronie konkursu: http://oczamimlodych.pl.

Autor:
Wioletta Buszko (PZ)

Opublikowano: 2020-03-13

Przez:admin