• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2019-11-18

Warsztaty szkoleniowe dotyczące kontroli uchwały antysmogowej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach szkoleniowych dotyczących kontroli uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie województwa mazowieckiego!

Tematyka warsztatów szkoleniowych obejmowała będzie w szczególności:

 1. sposoby rozpoznawania poszczególnych rodzajów paliw stałych, z uwzględnieniem przepisów mazowieckiej uchwały antysmogowej oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. poz. 1890) wraz z omówieniem różnic i parametrów,

 2. pobieranie próbek paliw stałych oraz pobieranie próbek popiołu z palenisk domowych,

 3. domowe kotły c.o. na paliwa stałe, w tym informacje obejmujące m.in.:

  1. zasadę działania przykładowych, najczęściej stosowanych rodzajów kotłów, np. kocioł z ręcznym i automatycznym podawaniem paliwa, kotły peletowe,

  2. aspekty prawne dotyczące m.in. efektywności energetycznej (etykietyzacja), parametrów emisyjnych (klasy kotłów (norma) i wymagania ekoprojektu),

  3. różnice pomiędzy kotłami c.o. pozaklasowymi, klasy 3, 4, 5 i spełniającymi wymagania ekoprojektu,

  4. skutki nieprawidłowej eksploatacji kotłów,

  5. lokalizację tabliczki znamionowej,

  6. certyfikację kotłów,

  7. wymagania mazowieckiej uchwały antysmogowej,

 4. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe, w tym informacje obejmujące m.in.:

  1. rodzaje miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, np. kominki z otwartą i zamkniętą komorą spalania, piece kaflowe, kuchnie,

  2. aspekty prawne i kryteria emisji zanieczyszczeń oraz sprawności,

  3. wymagania mazowieckiej uchwały antysmogowej,

 5. systemy kominowe, kominy, przewody kominowe,

 6. przeglądy kominiarskie,

 7. aspekty prawne dotyczące kontroli przestrzegania ograniczeń, zakazów lub zakazów określonych w mazowieckiej uchwale antysmogowej,

 8. aspekty praktyczne prowadzenia kontroli.

Warsztaty zostały tak skonstruowane, aby uczestnicy mogli pozyskać wiedzę teoretyczną i poznali jej praktyczne zastosowanie.

Warsztaty realizowane będą w czterech turach po maksymalnie 50 osób każda, pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, w następujących terminach:

4 grudnia 2019 r.
5 grudnia 2019 r.
10 grudnia 2019 r.
11 grudnia 2019 r.

Warsztaty są bezpłatne i zakończone zostaną otrzymaniem certyfikatu imiennego poświadczającego udział w szkoleniu.

Warsztaty dedykowane są pracownikom jednostek samorządu terytorialnego i strażom miejskim/gminnym, zajmującym się ochroną środowiska. Mogą wziąć w nich udział maksymalnie dwie osoby z jednej jednostki samorządu terytorialnego oraz maksymalnie dwóch przedstawicieli straży miejskiej/gminnej. Jednakże w przypadku dużej liczby chętnych, możliwe jest zmniejszenie limitu przyjmowanych zgłoszeń do maksymalnie jednej osoby z jednej jednostki samorządu terytorialnego oraz maksymalnie jednego przedstawiciela straży miejskiej/gminnej.

Rejestracja trwa od 18 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Przydział miejsc następuje na podstawie kolejności przyjmowanych zgłoszeń.

W celu zgłoszenia udziału w warsztatach prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: powietrze@mazovia.pl wraz z podaniem następujących informacji:

 1. imion i nazwisk uczestników wraz z podaniem priorytetów w przypadku wystąpienia konieczności ograniczenia liczby miejsc,

 2. danych kontaktowych: adres e-mail oraz nr telefonu,

 3. nazwy instytucji, którą reprezentować będą wskazani uczestnicy,

 4. preferowany termin warsztatów oraz termin rezerwowy (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w warsztatach w preferowanym terminie).

Po zakwalifikowaniu na udział w warsztatach, na wskazane adresy e-mailowe, otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa oraz szczegółowy program warsztatów.

W przypadku niezakwalifikowania się również zostaną Państwo o tym poinformowani drogą elektroniczną.

Dodatkowe informacje:
Wydział Emisji i Ochrony Powietrza:
Kamila Zawadzka tel. 22/ 35 63 855
Joanna Milczarek: tel. 22/ 59 79 098
e-mail: powietrze@mazovia.pl.

Opublikowano: 2019-11-18

Przez:admin