• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2024-02-21

Forum Czystego Powietrza

Organizacja Forum Czystego Powietrza

Kwestia jakości powietrza jest zagadnieniem o znaczeniu ogólnopolskim. Poradzenie sobie z narastającym zanieczyszczeniem powietrza wymaga szerokiej współpracy wielu różnych środowisk. Widząc potrzebę stworzenia przestrzeni, w której mogłaby nastąpić dyskusja, wymiana doświadczeń, a także chęć dotarcia do jak największego grona zainteresowanych tematyką ochrony powietrza, Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Mazowiecką Agencją Energetyczną sp. z o.o. i Miastem Stołecznym Warszawa, organizuje Forum Czystego Powietrza, w dniach 22-23 lutego 2024 r., które odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Organizacja wydarzenia jest niezwykle potrzebna, szczególnie w kontekście aktualnej sytuacji energetycznej w kraju, która wpływa na dostęp do nośników energii i ich ceny, jak również na pogłębianie się zjawiska ubóstwa energetycznego oraz problemów samorządów gminnych w dążeniu do poprawy jakości powietrza. Forum będzie miejscem wymiany opinii i doświadczeń przedstawicieli wszystkich stron zainteresowanych jakością powietrza w Polsce. Podczas Forum poruszone zostaną m.in. takie tematy jak: rola samorządów w ochronie mieszkańców przed zanieczyszczeniem powietrza, działania na rzecz walki ze smogiem, działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska ubóstwa energetycznego, dobre praktyki na rzecz poprawy jakości powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego, działania na rzecz zmniejszenia emisji z transportu, narzędzia pozwalające skutecznie ostrzegać społeczeństwo o złej jakości powietrza czy edukacja.

 

Więcej informacji o Forum Czystego Powietrza znajduje się na stronie www.forumczystegopowietrza.pl.

 

Rejestracja udziału w Forum w formie online prowadzona jest na stronie www.forumczystegopowietrza.pl.

Rejestracja udziału w Forum w formie stacjonarnej odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego pod linkiem: https://forms.office.com/e/fDdZpTHKa1.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Forum Czystego Powietrza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jak również osób zainteresowanych tematyką ochrony powietrza.

Opublikowano: 2024-02-21

Przez:admin