• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2023-10-04

Co mieszkańcy Mazowsza wiedzą o uchwale antysmogowej?

W ramach realizowanej przez Województwo Mazowieckie od 2022 roku kampanii społecznej dotyczącej ochrony powietrza przeprowadzono dwa badania opinii publicznej w zakresie znajomości przez mieszkańców Mazowsza przepisów dotyczących ochrony powietrza, w szczególności mazowieckiej uchwały antysmogowej oraz skłonności mieszkańców do wymiany źródeł ciepła.

Co w badaniu mówią mieszkańcy Mazowsza? Czy wiedza mieszkańców Mazowsza dotycząca ochrony powietrza zwiększa się? Czy mazowszanie zamierzają wymieniać stare źródła ogrzewania?

Znajomość uchwały antysmogowej

W 2022 roku około jedna czwarta respondentów – 26%, deklarowało, iż zna postanowienia uchwały antysmogowej. W 2023 roku deklarowało, że zna je 28% ankietowanych.

Do kiedy trzeba wymienić stare źródło ogrzewania wiedziało w 2022 roku – 23%, a w 2023 roku – 27% respondentów.

Więcej informacji o uchwale antysmogowej:

https://www.powietrze.mazovia.pl/uchwala-antysmogowa

Źródła ogrzewania domu

Wymianę źródło ogrzewania domu zadeklarowała w obydwu badaniach prawie taka sama liczba respondentów – 9% w 2022 r. i 8% w 2023 r.

Głównym powodem chęci wymiany starego źródła ogrzewania są mniejsze koszty: w 2022 r. taki powód podało 39%, a w 2023 r. – 28% ankietowanych. Pozostałe najczęściej wskazywane powody to ekologia, zmiana przepisów, wymiana wysłużonej instalacji i wygoda.

 

Palenie w kominku

Palenie w kominku codziennie lub prawie codziennie w 2022 r. deklarowało 21% posiadaczy kominków, w 2023 r. – 23%.

Palenie w kominku jest zabronione w niektóre dni smogowe, kiedy występuje duże zanieczyszczenie powietrza (nie dotyczy, jeżeli jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii). Ponadto od 1 stycznia 2023 r. można użytkować tylko kominki spełniające wymogi ekoprojektu lub doposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Więcej o zaleceniach i ograniczeniach w dni smogowe:

https://powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk/powiadomienia-o-ryzyku-przekroczen

Używanie dmuchaw do liści

Większość ankietowanych deklaruje, że nie używa dmuchaw do liści, w 2022 r. – 86%, w 2023 r. – 84%.

Zgodnie z Programem ochrony powietrza używanie dmuchaw do liści na terenie województwa mazowieckiego jest zabronione do 31 grudnia 2026 r.

Więcej informacji o zakazie używania dmuchaw do liści:

https://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/zakaz-uzytkowania-dmuchaw--wszystko-o-tym-dlaczego-gdzie-i-kiedy 

Główne źródła zanieczyszczenia powietrza na Mazowszu (możliwość udzielenia wielu odpowiedzi)

- samochody i transport wskazało w 2022 r. – 61%, w 2023 r. – 64% ankietowanych;

- domowe kotłownie, kotły, piece, kominki wskazało w 2022 r. – 57%, w 2023 r. – 59% ankietowanych;

- przemysł wskazało w 2022 r. i 2023 r. taka sama ilość – 55% ankietowanych.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza na Mazowszu jest niska emisja tj. domowe kotłownie, kotły, piece, kominki w których spalane są węgiel i drewno, a także odpady. Ze smogiem komunikacyjnym borykają się przede wszystkim duże miasta. Natomiast przemysł odpowiada tylko za emisję ok. 10% zanieczyszczeń. W 2022 r. gospodarstwa domowe odpowiadały za 98 % emisji benzo(a)pirenu i 88% emisji pyłu PM2,5, transport natomiast za 32% emisji NOx w obszarze Warszawy - tak wynika z Rocznej oceny jakości powietrza dla województwa za rok 2022 opublikowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Więcej o jakości powietrza na Mazowszu:

https://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/roczna-ocena-jakosci-powietrza-za-rok-2022

Skutki złej jakości powietrza (możliwość udzielenia wielu odpowiedzi)

- choroby płuc i serca wskazało w 2022 r. i 2023 r. 80% ankietowanych;

- alergie wskazało w 2022 r. – 64%, w 2023 r. – 63% ankietowanych;

- nieprzyjemny zapach wskazało w 2022 r. – 53%, w 2023 r. – 62% ankietowanych;

- jako skutek przedwczesną śmierć wskazało w 2022 r. – 43%, w 2023 r. – 48% ankietowanych;

- patologię ciąży wskazało w 2022 r. – 26%, w 2023 r. – 31% ankietowanych.

Według szacunków co roku ok. 6 tys. mieszkańców Mazowsza umiera z powodu złej jakości powietrza.

Więcej o wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie:

https://www.powietrze.mazovia.pl/warto-wiedziec/czy-smog-szkodzi-dzieciom-1

https://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/zanieczyszczenie-powietrza-ma-znaczenie-w-obliczu-pandemii

https://www.powietrze.mazovia.pl/warto-wiedziec/smog-grozny-nie-tylko-zima-1

Spoty dotyczące uchwały antysmogowej:

Spot „Mazowieckie powietrze to nasza wspólna sprawa – Wymień stary piec” - 20 sec.

https://www.youtube.com/watch?v=HO-Oq0_83Z0

Spot „Mazowieckie powietrze to nasza wspólna sprawa – Wymień stary piec” - 30 sec.

https://www.youtube.com/watch?v=z8_omvCwlyc

Spot „Mazowieckie powietrze to nasza wspólna sprawa – Ogrzewaj paliwem dobrej jakości” - 20 sec.

https://www.youtube.com/watch?v=064Kni28KSc

Spot „Mazowieckie powietrze to nasza wspólna sprawa – Ogrzewaj paliwem dobrej jakości” - 30 sec.

https://www.youtube.com/watch?v=PL3cQ1aZUxI

Opublikowano: 2023-10-04

Przez:admin