• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2021-05-28

Lista Beneficjentów 2021

Lista Beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” – MIWOPiM MAZOWSZE 2021

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego 18 maja 2021 r. przyjął uchwałę nr 61/21 w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

Załącznikiem do ww. uchwały jest Lista Beneficjentów. Uchwałą tą przyznano gminom pomoc finansową na dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań.

Każdy Beneficjent zostanie indywidualnie powiadomiony o trybie podpisywania Umowy.

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Łucja Orłow-Gozdowska (22) 59 79 080 – koordynacja + zadania z zakresu ochrony mikroklimatu

 • Wioletta Buszko, tel. (22) 59 79 096 – zadania z zakresu ochrony powietrza

 • Wioletta Świderska, tel. (22) 59 79 097 – zadania z zakresu ochrony powietrza

 • Agnieszka Cięszczyk, tel. (22) 35 63 863 – zadania z zakresu ochrony powietrza

 • Joanna Milczarek, tel. (22) 59 79 098 – zadania z zakresu ochrony powietrza

 • Filip Kalwarczyk, tel. (22) 59 79 076 – zadania z zakresu ochrony powietrza

 • Maciej Skomorowski, tel. (22) 59 79 071 – zadania z zakresu ochrony powietrza

 • Cezary Soliwoda, tel. (22) 35 63 831 – zadania z zakresu ochrony powietrza

 • Edyta Wzorek, tel. (22) 35 63 849 – zadania z zakresu ochrony powietrza

 • Aleksandra Szybilska, tel. (22) 35 63 866 – zadania z zakresu ochrony mikroklimatu

Autor: Łucja Orłow-Gozdowska (PZ)

Opublikowano: 2021-05-28

Przez:admin