„Antysmogowe sztuczki”

Czym jest smog?

Smog [ang. smoke ‘dym’, fog ‘mgła’] – mieszanka mgły i spalin. Pojawia się, gdy emisji zanieczyszczeń antropogenicznych (m.in. będących wynikiem procesu spalania) towarzyszą niekorzystne naturalne zjawiska atmosferyczne (m.in. bezwietrzna pogoda), wskutek czego obłok zanieczyszczeń pozostaje w bezruchu w miejscu wytworzenia.

W województwie mazowieckim występuje smog charakterystyczny dla sezonu grzewczego, powodowany głównie spalaniem słabej jakości paliw w kotłowniach przydomowych. Cechuje go duża zawartość pyłów, a także tlenków siarki, azotu i węgla.

Skutki zdrowotne

Smog przyczynia się do powstania m.in.:

Szczególnie wrażliwe na działanie smogu są kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze.

Chroń siebie i bliskich!

Zmniejsz ryzyko powstania smogu!