Mazowiecka uchwała antysmogowa nadal obowiązuje

Prokuratura Krajowa w dniu 21 grudnia 2022 r., po ponad 5 latach od wejścia w życie mazowieckiej uchwały antysmogowej (uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. nr 162/17) , złożyła skargę wnioskując o stwierdzenie jej nieważności. Prokurator zarzucił nieprawidłowy tryb uchwalenia uchwały, w tym brak przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Samorząd Województwa Mazowieckiego nie zgadza się z przedstawionymi zarzutami.

Skargę rozstrzygnie Sąd

Zgodnie z ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Sąd może skargę oddalić lub ją uwzględnić.

Istotnym jest, że Sąd nie wydał jeszcze wyroku w sprawie zaskarżonej uchwały antysmogowej. Mimo złożenia skargi przepisy uchwały antysmogowej w dalszym ciągu obowiązują.

Uchwała antysmogowa na Mazowszu

Od 5 lat na Mazowszu obowiązuje uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała „antysmogowa”) Zgodnie z jej przepisami wszystkie nowe kotły na paliwa stałe instalowane od 11 listopada 2017 r. muszą spełniać wymagania tzw. ekoprojektu. Do końca 2022 r. należało zlikwidować „kopciuchy”, zastępując je ekologicznymi źródłami ogrzewania.

W dniu 26 kwietnia 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 59/22 zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 29 kwietnia 2022 r. poz. 5147)

Uchwała weszła w życie 14 maja 2022 r. Wprowadzona nowelizacja zaostrzyła przepisy uchwały antysmogowej, m.in. od 1 października 2023 r., wejdzie w życie całkowity zakaz palenia węglem kamiennym oraz paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem tego węgla na terenie m. st. Warszawy, zakaz ten od 1 stycznia 2028 r. będzie również obowiązywał w powiatach grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, piaseczyńskim, pruszkowskim, otwockim, warszawskim zachodnim, wołomińskim.