Mazowsze koordynatorem Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii
źródło: https://pixabay.com/

Mazowsze w Porozumieniu Burmistrzów

Wstępem do V Kongresu Czystego Powietrza – największego wydarzenia gromadzącego różne strony i środowiska związane z jakością powietrza na Mazowszu, który odbył się w lutym br., było dołączenie Województwa Mazowieckiego do grona koordynatorów europejskiego Porozumienia Burmistrzów na Rzecz Klimatu i Energii. Tym samym Mazowsze stało się jednym z trzech koordynatorów inicjatywy w Polsce.

Przez dołączenie do porozumienia Mazowsze zobowiązuje się nie tylko do poszerzania idei realizacji celów klimatycznych UE, ale także do zapewnienia wsparcia samorządom lokalnym, które do niego przystąpiły.

O inicjatywie Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii

Porozumienie Burmistrzów na rzecz Energii i Klimatu w Europie działa od 2008 roku. To oddolna inicjatywa skupiająca lokalne władze i samorządy, które zobowiązują się do osiągania celów polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz wykraczania poza te cele. Inicjatywa stała się pierwszym w Europie tego rodzaju oddolnym działaniem związanym z energią i zmianami klimatu. Projekt oficjalnie wspiera Komisja Europejska. Obecnie organizacja skupia ponad 11 tys. interesariuszy z 54 krajów.

Wśród 84 polskich sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii znajduje się 12 samorządów terytorialnych z terenu Mazowsza: Gmina Chorzele, Gmina Jabłonna Lacka, Gmina Korczew,  Gmina Kotuń, Miasto Mińsk Mazowiecki, Gmina Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Gmina Piaseczno, Gmina Piastów, Miasto Płock, Gmina Miasto Płońsk, Gmina Stara Kornica oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Natomiast w gronie wspierających Porozumienie, znajduje się Mazowiecka Agencja Energetyczna sp. z o.o.

Rolę krajowego koordynatora Porozumienia Burmistrzów na Recz Klimatu i Energii pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto może przystąpić do inicjatywy?

Szczegółowe informacje na temat przystąpienia do inicjatywy znajdują się na oficjalnej stronie Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii pod adresem: https://www.porozumienieburmistrzow.eu/pl/ w zakładce „Przystąp”.

Dlaczego warto przystąpić?

Istnieje wiele powodów dla których warto przystąpić do inicjatywy. Należą do nich:

Burmistrzów, Struktur Wspierających oraz koordynatorów Porozumienia;

w wybranych programach priorytetowych;

wspierania zrównoważonej gospodarki energetycznej i adaptacji do zmian klimatu;

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o Porozumieniu znajduje się na stronie internetowej inicjatywy: https://www.porozumienieburmistrzow.eu/pl/, stronie internetowej NFOŚiGW https://www.gov.pl/web/nfosigw/porozumienie-burmistrzow oraz w materiałach zamieszczonych na dole strony.

Zachęcamy do przystąpienia do inicjatywy!