Ostatnia prosta do uchwalenia zmiany uchwały antysmogowej
(źródło: https://pixabay.com/)

Zarząd Województwa Mazowieckiego 8 marca br. skierował pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmianę uchwały antysmogowej. Najważniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim:

  1. Wprowadzenia w uchwale zakazu stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla:

    1. od dnia 1 października 2023 r., w granicach administracyjnych m.st. Warszawy;

    2. od dnia 1 stycznia 2028 r., w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego.

  2. Wprowadzenia zakazu eksploatacji kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się instalacja.

  3. Wprowadzenia w uchwale wyłączeń dla kotłów na węgiel eksploatowanych w granicach powiatów znajdujących się w obszarze NUTS2 – warszawski stołeczny – kotły węglowe zainstalowane przed 1 czerwca 2022 r. będą mogły być eksploatowane do końca ich żywotności.

  4. Pozostawienia możliwości użytkowania kotłów węglowych 5 klasy do końca ich żywotności.

Radni na Sejmiku Województwa Mazowieckiego 22 marca br. skierowali projekt ww. uchwały do 4 komisji, których posiedzenia odbędą się:

Głosowanie nad zmianą uchwały antysmogowej odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.