Rozwijaj energetykę obywatelską w swojej gminie

Postępujące zmiany klimatu i coraz bardziej odczuwalne ich skutki intensyfikują procesy poszukiwania nowych rozwiązań m.in. w sektorze energetyki. W celu ograniczenia emisji substancji do powietrza, w tym gazów cieplarnianych konieczna jest przede wszystkim stopniowa transformacja w kierunku zrównoważonej dywersyfikacji miksu energetycznego. Największe wyzwania w tym obszarze to racjonalne odchodzenie od gospodarki opartej na węglu, a także zmniejszenie rangi dużych elektrociepłowni. Rozwiązaniem mogą być inwestycje w zakresie energetyki obywatelskiej.

Energetyka obywatelska

Z energetyką obywatelską mamy do czynienia wtedy, kiedy udział w wytwarzaniu, przesyle i zarządzaniu energią biorą osoby prywatne, organizacje i inne podmioty niezwiązane z tradycyjnym systemem wytwarzania energii.

Dzięki małym, lokalnym instalacjom wykorzystującym lokalne zasoby odnawialne jak np. wiatr, słońce, wodę, produkty poprodukcyjne: biomasę i biogaz, geotermię, wykorzystującym rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną i wytwarzającym energię elektryczną i cieplną można przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Ważną inicjatywą jest tworzenie projektów energetyki obywatelskiej, które przekładają się na funkcjonowanie klastrów energetycznych, czy też spółdzielni energetycznych.

Co2mmunity

W celu przyspieszenia rozwoju projektów związanych z energetyką obywatelską w oparciu o lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii przez organizacje z różnych krajów regionu Morza Bałtyckiego, w tym z Polski, realizowany jest projekt pn. „Co-producing and co-financing renewable community energy projects” o akronimie Co2mmunity. Główne założenia projektu to:

Podręcznik rozwoju energetyki obywatelskiej

W wyniku realizacji projektu Co2mmunity opracowano podręcznik będący formą przewodnika przez proces wdrażania energetyki obywatelskiej. Można w nim znaleźć:

Podręcznik do pobrania dostępny jest na stronach:

https://fnez.pl/wp-content/uploads/2020/06/200325_PL_handbook_fin-1.pdf

co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/03/Co2mmunity-handbook-PL-Podr%C4%99cznik-Polska.pdf