• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2019-05-15

Publikacja „Hałas komunikacyjny: źródła i metody przeciwdziałania”

Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. przygotował publikację pt. „Hałas komunikacyjny: źródła i metody przeciwdziałania”.

Opracowanie jest wynikiem współpracy zapoczątkowanej w ramach II Kongresu Czystego Powietrza zorganizowanego 27 lutego 2019 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. w Warszawie.

Niniejszy dokument stanowi zbiór aktualnych informacji o oddziaływaniu hałasu na zdrowie człowieka, o normach i metodach jego mierzenia, a także dostępnych sposobach ograniczania uciążliwości akustycznych.

Publikacja ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony przed hałasem oraz dedykowana jest wszystkim zainteresowanym walką z hałasem.

Opublikowano: 2019-05-15

Przez:admin